บริษัทPTCARGO เป็นเพียงคนกลางระหว่างลูกค้า และ ร้านค้าจีนเท่านั้น หากสินค้าผิดสเปก ร้านจีนส่งสินค้าไม่ครบ หรือสินค้าไม่สามารถใช้ง่ายได้ ทางบริษัทขอสงวนในการรับผิดชอบ แต่ทางเราจะช่วยดำเนินการป